Ładuję...

Porady

PORADY

1. Gdy śmierć nastąpiła w domu:

  • Wezwać lekarza, który stwierdzi zgon
  • Po wystawieniu dokumentu stwierdzającego zgon wystarczy zadzwonić do naszego zakładu pogrzebowego celem przewiezienia zmarłego do chłodni.

2. Gdy śmierć nastąpi w szpitalu :
Wystarczy zadzwonić do naszego zakładu, a my poinformujemy Państwa jak dalej postępować.

3. Zgon w wyniku wypadku, samobójstwa lub gdy podejrzewane jest morderstwo.
Wezwać Pogotowie która zawiadamia Policję . Policja w takim przypadku zawiadamia Prokuraturę.
Zmarły trafia do Zakładu Medycyny Sądowej na sekcję zwłok, aby ustalić przyczynę zgonu.
Prokuratura po przeprowadzonej sekcji zwłok wydaje zgodę na wydanie ciała.
Dokumenty potrzebne do załatwienia Aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego:

  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • Dowód osobisty współmałżonka (jeżeli istnieje)Dokumenty potrzebne do załatwienia Zasiłku Pogrzebowego ZUS / KRUS
  • Odcinek renty lub emerytury
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu osoby zmarłej
  • Faktura wystawiona przez zakład pogrzebowy